تاریخ :
موضوع :چتر حمايت راه و شهرسازي استان كرمانشاه بر احياي بافت فرسوده شهر

مدير كل راه و شهر ساز ي استان كرمانشاه از تلاش اين اداره براي تامين اعتبار احيا و بهسازي،مخصوصا نوسازي شهر كرمانشاه خبر دادبه گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه ،عبداله بهادري  پس از بازديد از محدوده هاي تاريخي و فرسوده شهر كرمانشاه به اتفاق نماينده ستادشركت عمران و بهسازي شهر ايران (مادر تخصصي) وهمراهان در نشست هيأت عامل استان كرمانشاه گفت شخص استاندار و كليه مسئولين ارشد استان،مجدانه پيگير ساماندهي،احياء و بهسازي بافت تاريخي شهر و بخصوص نگهداري از ميراث فرهنگي هستند.

وي افزود:پيرو اين مهم؛ اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه؛نهايت تلاش خود را براي تامين اعتبار به منظور اجراي پروژه هاي پيشگام در طرح بهسازي و نوسازي شهر كرمانشاه را با اولويت ساماندهي فضاي شهري مخصوصا در اطراف تكيه معاون الملك بكار خواهد بست.

بهادري تصريح كرد:ستاد بازآفريني استان،فرصت بسيار خوبي را براي ايجاد هماهنگي هاي بين بخشي و هدفمند و همراستا كردن اقدامات دستگاهها در  حوزه بازآفريني فراهم مي كند.

در اين بازديد كه با محوريت تكيه معاون الملك انجام شد،مدير كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه ضمن بي نظير خواندن ارزش تاريخي -مذهبي اين بنا،ساماندهي فضاي شهري اطراف آن را از مهمترين اولويت ها عنوان كرد.

در ادامه اين نشست بر ضرورت صيانت از املاك و اراضي تاريخي و تجهيز منابع استاني،در راستاي بهسازي و بازآفريني بافتهاي ناكارآمد شهري تاكيد شد.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=882