تاریخ :
موضوع :اجراي 22 كيلومتر فوكسيل بين صحنه و سنقر  

رييس راه و شهرسازي شهرستان صحنه از اجراي عمليات فوكسيل در سه راهي آبباريك به كرگسار،در مسير ارتباطي شهرستان صحنه با بخش ميانراهان دينور و شهرستان سنقر خبر داد.به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه ،روضانعلي حصاري گفت: رويه آسفالت مسير مذكور با تركهاي طولي و عرضي ،حالت برهنگي داشته و زبر شده كه در جهت جلوگيري از تخريب بيشتر آن، 22 كيلومتر مسير فوكسيل شد تا از نفوذ آب مخصوصا در فصل بارش جلوگيري شود.

حصاري افزود در اين عمليات 4 روزه،140 تن قير امولسيون در اين محور تزريق شد.

هزينه 170 ميليون توماني اين عمليات از محل اعتبارات راهداري ملي تامين مي شود.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=867