تاریخ :
موضوع :برگزاري همايش در هفته پدافند غير عامل  

سرپرست پدافند غير عامل  اداره راه و شهر سازی استان کرمانشاه از برگزاري همايش با محوريت  پدافند غير عامل با همكاري نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه به مناسبت گراميداشت اين هفته خبر داد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان کرمانشاه،سهيل خاموشي گفت: در اين همايش دكتر سجاد زاده استاد و عضو هيات علمي دانشگاه بو علي همدان بعنوان سخنران اصلي بر بحث مشاركت اجتماعي در فرايند ارتقا امنيت در شهرها تاكيد و يژه داشت و گفت: در مقوله امنيت؛ نگاه به شهر بعنوان يك موجود زنده است كه با توجه به فرم و ساختارش مي تواند بيشترين مقاومت را در برابر آسيب ها ي مختلف داشته باشد.

سجاد زاده در ادامه توجه به مقوله هايي چون پرهيز از ساختارهاي تك مركزي و توجه به ساختارهاي چند مركزي در شهرها و همچنين ايجاد بافتهاي شطرنجي را در امر پدافند غير عامل پر اهميت خواند.

اداره راه و شهرسازي استان در هفته پدافند غير عامل،با ارائه مستندات، همايش و برگزلري مسابقه به ارتقاء معلومات كاركنان در خصوص اين مهم پرداخت.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=844