نشست آموزشي تاریخ :
موضوع : اخبار


 

نشست آموزشي با محوريت مديريت سوانح طبيعي دركرمانشاه برگزارشد
            
مديرتوسعه منابع راه وشهرسازي استان ازبرگزاري نشستي آموزشي با محوريت حوادث طبيعي در كرمانشاه خبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه،محسن سهرابي دراين زمينه افزود: اين كارگاه آموزشي با حضور مديران استان و شهرستان ها با حضور مهندس مجيدي معاون امور دولت و هماهنگي امور استانهاي وزارت راه و شهر سازي برگزار شد.
مهندس مجيدي گفت:حوادث طبيعي و حوادث انسان ساز را بايد در مسير به حداقل رساندن خسارت(جاني و مالي)قرار داده و مهمتر اينكه به صورت تخصصي و شناور مديريت كرد.
وي تصريع:پيشگيري و پيش بيني،مقابله،آمادگي و باز سازي و بازتواني مهمترين وظايف تخصصي است كه برخلاف آنچه در كشورهاي پيشرفته در موضوع پيشگيري و پيش بيني سرمايه گذاري ميشود،در كشورهاي نظير ايران هنوز مرحله مقابله و باز سازي و باز تواني مد نظر است.
مهندس مجيدي مطالب خود را با ارائه تصاوير از حوادث طبيعي،انسان ساز ارائه كرد و در پايان تاكيد كرد:نشست هاي آموزشي زماني به نتيجه مطلوب خواهد رسيدكه تفكيك وظايف در زمان بحران را قبل از وقوع آن پيش بيني كنيم و اطلاع از وضعيت تجهيزات و در عين حال استفاده از تاسيسات مقاوم،تهيه ساختارهاي جانشيني مديريت در زمان بحران،تجهيز نيرو به امكانات بيسيم،و داشتن طرح جامع مديريت حوادث طبيعي و انسان ساز كه در كنار مطالعه و تعيين راه حل هاي جايگزيني در زمان بحران براي يك مديريت صحيح و كار الزامي دانست.
معاون اموردولت وهماهنگي اموراستانهاي وزارت راه وشهرسازي در پايان،اطلاع رساني سريع،بكار گيري كل امكانات مورد نياز خصوصي و دولتي استان،ابلاغ مسير هاي بهينه در زمان مقابله در بخش هاي جاده اي،هوايي،ريلي و دريايي و هدايت،ترميم و باز سازي سريع تاسيسات و تجهيزات آسيب ديده توسط هريك از زير بخشهاي حمل و نقل در مرحله مقابله را مهم و حياطي عنوان كرد.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=417