راههاي روانسر تاریخ :
موضوع : اخبار


 

اختصاص 9 ميليارد و چهار صد ميليون تومان براي اجرايي شدن عمليات ساماندهي راههاي روانسر با آغاز هفته دولت 93
                 
رييس اداره راه و شهر سازي شهرستان روانسر از شروع عمليات ساماندهي محور روانسر به سه راهي بيا شوش و محور كوزران به جوانرود همزمان با آغاز هفته دولت در سال جاري خبر داد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه،مهندس سهراب صادقي گفت:عمليات ساماندهي در محور مذكور شامل تعريض،بهسازي و آسفالت بوده كه براي اجرايي شدن آن 9 ميلياردو چهار صد ميليون تومان اعتبار اختصاص يافته كه از اين مبلغ 3 مليارد تومان و شش ميليارد و چهار صد ميليون تومان به ترتيب سهم اعتبار محور هاي روانسر به سه راهي بيا شوش و كوزران به جوانرود است.
مهندس صادقي درادامه افزود: شروع عمليات در آغاز هفته دولت 93 و زمان بهره برداري آنها همزمان در مرداد ماه سال 94 برنامه ريزي شده است. 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=409