راه روستايي تاریخ :
موضوع : اخبار


 

پرداخت مطالبات پيمانكاران حوزه هاي راه هاي روستايي استان
              
مدير كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه از پرداخت بيش از 15 ميليارد تومان مطالبات پيمانكاران حوزه هاي راه روستايي خبر داد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه،مهندس فدايي گفت: باتوجه به اينكه راههاي روستايي آسفالت شده درحوزه راههاي روستايي انجام شده درسال 92 انجام شده بود ومطالبات پيمانكاران باقي مانده بوده وپرداخت نشده بود،لذا سياست روز وزارت راه وشهرسازي بافروش سهام كاربردي شده و اين پرداختها از محل فروش سهام شركت هاي دولتي در سال 92 انجام شد و مقدار 10 ميليارد تومان ديگر باقي مانده كه پرداخت اين مطالبات هم از محل فروش سهام در سال جاري قابل پيش بيني است.
گفتني است در سال 92مقدار151 كيلومتر  راه روستايي در استان كرمانشاه ساماندهي و آسفالت شدهاست.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=404