مسكن وبازار تاریخ :
موضوع : اخبار


 

تحويل مسكن مهر يعني مسكني بر تب مسكن كرمانشاه
                        
مدير كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه از متوقف شدن روند صعودي قيمت فروش و اجاره املاك كرمانشاه با موج تحويل واحدهاي مسكن مهر خبر داد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه: مهندس حسن فدايي با اشاره به سرعت گرفتن روند تحويل مسكن مهر در استان گفت:بي شك اين امر نقش بسزايي در تورم بازار مسكن كرمانشاه داشته و باعث جلوگيري از روند صعودي قيمت مسكن دربازار آزاد و همچنين در اجاره بها مي باشد.
مهندس فدايي در ادامه تاكيد كرد:درجهت تسريع بيش از بيش در تحويل خانه هاي مسكن مهر، متقاضيان بايد نسبت به واريز سهم آورده سرعت عمل به خرج دهند.
فدايي در پايان متذكر شد:با خانه دار شدن متقاضيان در ماه هاي اخير،شاهد توقف تورم در حوزه مسكن بوده ايم با اين حال هنوز برخي مالكان در انتظار رونق دوباره بازار ملك هستند و اين انتظاربا سياست ها و برنامه هاي درست وزارت راه و شهر سازي رويايي بيش نخواهد بود.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=399