راه روستايي تاریخ :
موضوع : اخبار


 

آسفالت 100 كيلومتر راه روستايي در دستور كار راه و شهر سازي استان كرمانشاه
               
مديرساخت و توسعه راههاي راه و شهر سازي استان كرمانشاه از ساماندهي و آسفالت 100 كيلومتر از راه هاي روستايي درسطح استان خبر داد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه:مهندس مهرداد آهكي با اشاره به وجود 8000 كيلومتر  طول كل راه هاي استان و تفكيك آن به راه هاي اصلي،فرعي ،بزرگراه ها،راه هاي روستايي آسفالته و خاكي گفت:در صورت تخصيص اعتبار بيش از 100 كيلومتر از راه هاي روستايي استان آسفالت خواهد شد.
مهردادآهكي درباره آسفالت راههاي اصلي و بزرگراهي افزود: درحال حاضر روكش آسفالت در 25 كيلومتر از بزرگ راه هاي استان در حال اجراست.
آهكي در پايان به زمان اجراي 100 كيلومتر يادشده اشاره كرد وگفت:بهسازي وآسفالت راههاي روستايي يادشده درسراسراستان تا پايان سال مالي 93 اجرايي خواهد شد.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=398