تشكيل ستادارتباطات مردمي وزارت راه و.ترابري با حضور نماينده تام الاختيار وزير در كرمانشاه تاریخ :
موضوع : مدیر کل


       ستاد ارتباطات مردمي با حضورآقاي  مهندس مجيدي معاون ونماينده تام الاختيار سرپرست وزارت راه وترابري در دور سوم سفرهاي استاني رياست جمهوري اسلامي ايران به استان كرمانشاه با نظم بسيار خاصي با حضور همه كارشناسان ومديران ستادي اين اداره كل در سالن ورزشي تشكيل گرديد.

كميته رسيدگي به شكايات وزارت راه وترابري مستقر در اداره كل راه وترابري استان كرمانشاهاين ستاد در نسبت به بررسي درخواست  وشكواييه هادر ۲ روز كاري سفر مقام محترم رياست جمهوريدر رابطه با بخش حمل ونقل استان وسازمانهاي تابعه پرداخت وضمن بررسي دقيق درخواستها و وشكواييه ها با راهنمايي هاي مطلوب اقدامات لازم را در اين خصوص انجام وكپي جوابيه و دستورات مربوطه را در همان زمان به ارباب رجوع تحويل داده ميشد


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=30