تمهيدات اداره كل راه و ترابري استان كرمانشاه در رابطه با خدمت رساني به مسافرين وميهمانان نوروزي استان تاریخ :
موضوع : مدیر کل


        آقاي مهندس حيدر مطاعي مدير كل راه و ترابري استان كرمانشاه در خصوص تمهيدات لازم اين اداره كل در راههاي حوزه استحفاظي استان بمنظور ايمني بيشتر در تردد عبور ومرور در سطح جاده هاي استان خبر داد

ايشان در گفتگوي تلويزيوني با خبرنگاران صدا وسيماي مركز كرمانشاه (شبكه زاگرس )اظهار داشت با وجود اينكه كاركنان تلاشگر وخدمتگزاران وزارت راه وترابري در استان در طول سال تمام سعي وكوشش خود را بهسازي وارتقا. سطح راهها در جهت ايمني بيشتر راههاي استان بكار مي بندند اما در آغاز سال جديد وحتي 15 روزقبل از سال 1390 با توجه به جاذبه هاي متعدد گردشگري در استان از نظر طبيعت زيبا وهمچنين آثار باستاني بسيارپيش بيني مي شد وانتظار مي رفت مسافرين زيادي از استان كرمانشاه ديدن نمايند كه خوشبختانه اين امر تحقق يافت

 


مدیر کل اداره راه و ترابری

ادامه خبر در ادامه متن موجود می باشد . . .     لذا اين اداره كل (نظر به محروميت فعلي  استان از شبكه حمل ونقل ريلي )با برنامه ريزيهاي قبلي ضمن برگزاري جلسات متعدد با مسئولين راه وترابري شهرستانهاي تابعه وادارات ذيربط چون اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان پليس راه وهلال احمر وفوريتهاي پزشكي وديگر ارگانهاي مربوطه تعامل وهمكاري وهماهنگي وتمهيدات لازمدر اين خصوص صورت پذيرفت بطوريكه در سالجديد با وجود تردد بي سابقه در راههاي استان وضعيت بهتري از نظر ايمني تردد وكاهش تصادفات با روزهاي مشابه در سالهاي قبل داشتيم

 مدير كل راه وترابري استان ايمن سازي ورفع تعداد زيادي از نقاط پر حادثه استان رادر سال 89يكي از اقدامات اساسي وپيش زمينه اين اداره كل در جاده هاي استان عنوان نمود وافزوداين اداره كل تدابير خاصي جهت ترددي ايمن در جاده هاي استان خصوصا در تعطيلات نوروزي اتخاذ نمود كه ازجله شناسايي ورفع نقاط پر حادثه كم هزينه واجراي آن همچنين نصب تابلوهاي ايمني وعلائم هشدار دهنده و گاردريل  به مقدار كافي وشستشوي آنها . روكش آسفالت خصوصا در راههاي شرياني وپر ترافيك . تهيه ونصب 60 بنر وپلاكاردهاي ايمني تبليغاتي خاص تعطيلات نوروزي وتهيه وتوزيع بيش از ده هزار نسخه بروشوروراهنماي مسافرين استان در ايام نوروز و ساماندهي محدوده پليس راههاي استان تجهيز ونصب تابلوهاي پيام متغير در راههاي شرياني استان ضمنا براي اولين بار در راههاي استان 20 دستگاه دوربين كنترل ترافيك وايمني نصب گرديد .. مطاعي در ادامه اضافه نمود ضمنا علاوه بر كشيك كليه كاركنان راهداري در ايام تعطيلات تجهيز راهدارخانه ها ونماز خانه هاي بين راهي و استقرار اكيپهاي راهداري چندين دستگاه ماشين راهداري نيز با تجهيزات لازم وعوامل راهداري به صورت شبانه روزي در راههاي حوزه استحفاضي استان در حال گشت زني و ارائه خدمات به مسافرين وميهمانان نوروزي مي باشند

ايشان افزود طرح امداد نوروزي با همكاري ديگر ادارات ذيربط استان از بيستم اسفند ماه 89 آغاز وتا پانزدهم فروردين سال جاري ادامه دارد لذا از هموطنان و مسافرين گرامي كه در راههاي استان تردد مي نمايند تقاضا مي گردد در صورت بروز هرگونه مشكل در راههاي استان ميتوانند با شماره تلفن هاي 4233333  و4233332 وسامانه پيام كوتاه 141 و5-4218334در كليه ساعات شبانه روز تماس حاصل فرمايند

شـهرام اعتصام

                                           مسـئول روابـط عمـومـي

    اداره کل راه و ترابری استان کرمانشاه


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=28