روزراهدار تاریخ :
موضوع : اخبار


                        
آيين تجليل ازراهداران نمونه استان كرمانشاه برگزارشد
             
به مناسبت بافرارسيدن اول ديماه (روزراهدار)مراسم باشكوهي بمنظور تجليل ازراهداران نمونه استان كرمانشاه برگزارشد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه،اين مراسم كه باحضورمعاون امورعمراني استانداري كرمانشاه،فرماندهان پليس راه ومديران ارشد اين اداره كل برگزارشد،مديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه بااعلام اين خبرافزود:امسال بمنظور انجام عمليات برفروبي وراهداري زمستاني،تعداد 493 نفر درقالب55 اكيپ برف روب با433 دستگاه انواع ماشين آلات برفروب درمحورها وگردنه هاي استان مستقرشده اند.
مهندس فدايي تعدادراهدارخانه هاي ثابت وموقت دراستان كرمانشاه را43 باب عنوان كردوگفت:راهداران باروش هاي نمك پاشي،برف روبي ويخ زدايي درهشت هزارو341كيلومترازراه ها(بزرگراه309كيلومتر،اصلي605كيلومتر،فرعي1932كيلومتر،روستايي5496كيلومتروشرياني595كيلومتر)ومحورهاي برف گير استان مستقر مي شوند.
مديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه تخصيص نيافتن بموقع اعتبارات وكمبودهاي نقدينگي بعنوان مهم ترين مشكل براي اداره كردن عمليات راهداري درفصل زمستان اشاره كردوگفت:اميداست اقدامات لازم درجهت رفع اين مشكل ازسوي مديران استان صورت گيرد.
دراين مراسم ماشين آلات راهداري بصورت منظم وهماهنگ توان خودرابه نمايش گذاشته ودرپايان مراسم ازتعدادي راهدار نمونه استان كرمانشاه بااهداءلوح وجايزه تجليل بعمل آمد.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=260