كارگروه تخصصي تاریخ :
موضوع : اخبار


                         
كارگروه تخصصي حمل ونقل وشريانهاي حياتي دركرمانشاه تشكيل جلسه داد
          
سرپرست اداره پدافندغيرعامل راه وشهرسازي استان ازبرگزاري جلسه كارگروه تخصصي حمل ونقل وشريانهاي حياتي درراه وشهرسازي استان بامحوريت مخاطرات زلزله خبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس سهيل خاموشي درخصوص چگونگي برگزاري اين جلسه گفت:اين جلسه باحضورنمايندگان اعضاي كارگروه برگزارودرخصوص وقوع زلزله اتفاق افتاده اخيردرشهرستانهاي مرزي به بحث وگفتگوپرداختند.
مهندس خاموشي درخصوص مصوبات اين جلسه گفت:مقررشد ارتباطات بصورت بيسمي درزمان وقوع حوادث پيگيري شودودستگاههاي ذيربط نيز نسبت به تشكيل كارگروه هاي فرعي ريلي،جاده اي،هوايي وهواشناسي اقدامات لازم راجهت آمادگي بيشتراين دستگاههاانجام دهند.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=259