زلزله تاریخ :
موضوع : اخبار


                            
زلزله هفته اول آذرماه به 900واحد مسكوني واداري قصرشيرين خسارت واردكرده است
                 
رييس راه وشهرسازي شهرستان قصرشيرين گفت:
براثرزلزله هفته اول آذرماه به 900واحدمسكوني،اداري،تجاري،نظامي،آموزشي،مذهبي وفرهنگي اين شهرستان خسارت واردكرده است.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس يونس حيدري درخصوص چگوني حادثه رخ داده شده گفت:باتوجه به بررسي هاي انجام شده،براثروقوع بيش از300 زمين لرزه وپس لرزه ازيك تا10 درصد واحد هاي اشاره شده دچارخسارت شده وحدود 30 ميلياردريال خسارت برآوردشده است.
مهندس حيدري بااشاره به اينكه تعداد 220موردازواحدهاي خسارت ديده ازمنازل سازماني اداري وانتظامي است گفت:خسارت وارده براين واحدها بيشترازناحيه راه پله،ديوارها،وهمچنين بافت فرسوده مي باشدوفرسودگي برخي ازاين واحدها به نوع ساخت آنهادرزمان بازسازي برمي گردد.
وي اافزود:تاكنون تعداد900 درخواست مردمي به اين اداره ارائه شده كه ازاين تعداد،600 درخواست بااعزام كارشناس جهت تعيين برآوردخسارت واردشده اقدام و300 درخواست بعدي درحال انجام مي باشد.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=257