ريزش محورحميل تاریخ :
موضوع : اخبار


               
ريزش كوه محورحميل به ايلام رامسدودكرد
                   
مهندس فدايي ازريزش سنگ وگل ولاي ترانشه هاي محورحميل به ايلام كه موجب انسداداين محور شدخبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه گفت:باتوجه به بارش فراوان باران دراين منطقه ووجود ترانشه هاي باارتفاع 70 متر،درانتهاي حوزه استحفاظي استان كرمانشاه ريزش سنگ وگل ولاي باعث انسداد اين محور شد كه بلافاصله نسبت به احداث مسير فرعي درمقابل محل ريزش،تردد وسايط نقليه راعبور داده وباتلاش راهداران توسط دودستگاه لودرمقدارتقريبي 5000 مترمكعب ازريزش موجود راحمل كرده ومسير موجود رابازگشايي نموديم.
مهندس فدايي ترانشه هاي اين محوررامشكل زا اعلام كرد وگفت:دراين محورچندنقطه ترانسه هاي بلند وجودداردكه بايد بصورت موقت درمقابل اين ترانشه ها اقدام به ايجاد مسير فرعي جهت عبور وسايط نقليه اين مسير نماييم وحتما باتوجه به شرايط خاص منطقه دراسرع وقت نسبت به انجام اين مهم اقدام خواهد شد.
فدايي درخصوص وضعيت كلي راهها دراين فصل نيز گفت:باتوجه به بارش باران وبرف دراين ايام نسبت به برفروبي محورهاي پاوه،اورامانات،سه راهي شهدا،پلنگانه،سرميل،بيدسرخ ومله ماس اقدامات مناسبي ازسوي همكاران راهدارما صورت گرفته وبحمدالله هيچ گونه مشكلي درحوزه راههاي اين استان وجود ندارد ودرحال حاضر تمامي راهها باز وتردد دراين محورها برقرارست.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=253