آزمون مهندسان تاریخ :
موضوع : اخبار


                          
                          
برگزاري آزمون های ورود به حرفه مهندسان،کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی درکرمانشاه           
مهندس حسن فدايي ازبرگزاري آزمون ورودبه حرفه مهندسان،كاردان هاي فني ساختمان ومعماران تجربي دركرمانشاه خبرداد.


به گزارش روابط عمومی راه وشهرسازی استان کرمانشاه,مدیرکل راه وشهرسازی استان درباره زمان برگزاري اين آزمون گفت:اين آزمون دردونوبت درروزهاي پنجشنبه وجمعه 21 و22آذرماه جاري دردانشگاه رازي كرمانشاه همزمان باسراسركشوربرگزاروتعداد4941نفرداوطلب دراین آزمونها شرکت داشته كه این افراددر صورت کسب حد نصاب قبولی نمره بالای 50 از 100 موفق به اخذ پروانه  اشتغال مهندسی می شوند.

مهندس حسن فدايي ادامه داد: اين آزمون شركت كنندگان درهفت رشته عمران،نقشه برداري،ترافيك،شهرسازي،تاسيسات مكانيكي،تاسيسات برقي ومعماري بايكديگررقابت خواهند داشت.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=252