بازارچه پرويزخان تاریخ :
موضوع : اخبار


                 
جاده ورودي بازارچه پرويزخان قصرشيرين تعريض مي شود
         
رييس راه وشهرسازي شهرستان قصرشيرين ازآغاز بكارشروع عمليات تعريض جاده ورودي بازارچه پرويزخان اين شهرستان خبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس يونس حيدري گفت:باتوجه به بازديد استانداركرمانشاه ازبازارچه ودستورايشان نسبت به تعريض محورمذكور باتوجه به حجم بالاي ترافيك دراين محور،كارتعريض اين محور توسط ماشين آلات راهسازي اين اداره آغاز شد.
يونس حيدري درادامه گفت:باتوجه به حجم بالاي ترافيك كاميون هاي حمل بار دراين منطقه،كاراحداث پارگينگ بامساحت 15 هزارمترمربع دردستوركارقرارگرفته كهن ياز به عمليات هايي ازقبيل تسطح محوطه،تراكم وحمل خاك ويك لايه مخلوط مصالح رودخانه اي به ضخامت 15 سانتي متر رادارد.
وي درپايان گفت:كارمطالعاتي ونقشه برداري اين پاركينگ انجام شده وبااحداث اين پاركينگ وتعريض جاده مذكور بعث روان ترشدن ترافيك سبك وسنگين درمنطقه وهمچنين افزايش ضريب ايمني وكاهش تصادفات جاده اي وكاهش خطرات درمنطقه خواهدشد.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=251