طرح زمستاني تاریخ :
موضوع : اخبار


                       
هزارو760 تن نمك درراهدارخانه هاي استان ذخيره سازي شده است
              
مديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه ازخريداري وذخيره مقدار1760 تن نمك بمنظورانجام عمليات راهداري زمستاني وبرفروبي خبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس حسن فدايي ضمن اعلام شروع طرح زمستاني از19 آذرماه گفت:بمنظورانجام عمليات هاي راهداري زمستاني مقدار1760 تن نمك درراهدارخانه هاي استان ذخيره شده وباتوجه به شرايط جوي موجوددراستان،هرساله 26 آذرماه آغاز مي شد اما امسال باتوجه به شرايط جوي موجوددراستان،زودترازموعد مقرر بااستقرار493 نفر نيروي راهدار و433 دستگاه ماشين آلات برفروبي مستقر در43 راهدارخانه آمادگي كامل جهت انجام هرگونه عمليات برفروبي وراهداري زمستاني وخدمت رساني به هموطنان عزيز مي باشيم.
مهندس فدايي ادامه داد:نمك خريداري شده درزمان يخبندان وفصل زمستان درراههاي اصلي وفرعي وروستايي وبخصوص درگردنه هاونقاط صعب العبوروبرفگير استان استفاده مي شود.
فدايي درپايان درباره رانندگي درفصل زمستان به مردم توصيه كرد:ازرانندگان گرامي انتظار داريم ضمن توجه به هشدارهاي نيروهاي راهداري و پليس راه ورعايت نكات ايمني ازقبيل همراه داشتن زنجيرچرخ،مطمئن شدن ازسلامت سيستم برف پاكن وبخاري خودرو،رعايت فاصله مطمئنه ازخودروجلوي ورعايت سرعت مطمئنه،قبل ازاقدام به رانندگي درراههاي استان باتلفن گوياي141 وتلفن 4233332 و4233333 مركزمديريت راههاي اين اداره كل تماس گرفته وازچگونگي وضعيت راههاي استان باخبرشوند.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=250