واريانت قره گزلو تاریخ :
موضوع : اخبار


                            
واريانت راه روستاي قره گزلو-قزوينه شهرستان كنگاور به بهره برداري رسيد
                       
رييس راه وشهرسازي كنگاورازافتتاح وبهره برداري ازواريانت روستاي قره گزلو-قزوينه اين شهرستان خبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس علي طاهرآبادي درخصوص چگونگي اجراي اين پروژه گفت:باتوجه به احداث سدآناهيتا درمنطقه قره گزلو،حدود3.5 كيلومترازراه روستاهاي بالادست سد تخريب شدوجهت رفع مشكل اين روستاها مجبوربه اجراي 3500 متر بصورت راه جديد بانام واريانت سدآناهيتا شديم.
طاهرآبادي درباره چگونگي اجراي اين برنامه گفت:راه دسترسي وواريانت مذكورطي مراسمي باحضورمسئولين استاني وشهرستان كنگاوردرروستاي قره گزلو موردافتتاح وبهره برداري قرارگرفت.
وي درخصوص عمليات اجراي اين پروژه نيز گفت:طول اين پروژه 3500 متر وعرض آسفالت آ5.5 متر وابنيه فني 697 متر مكعب وحجم عمليات خاكي 187115 مترمكعب وتعداد12 دهانه پل وحجم ساب بيس 48444 مترمكعب بوده كه بااعتباري يالغ بريك ميلياردوهشتصدوشصت ميليون تومان اجراشد.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=248