قطعه ششم بزرگراه كربلا تاریخ :
موضوع : اخبار


                         
اتمام عمليات راهسازي قطعه ششم بزرگراه اسلام آبادغرب-سرپل ذهاب
                
مديرساخت وتوسعه راههاي راه وشهرسازي استان كرمانشاه از پايان عمليات راهسازي قطعه ششم بزرگراه كربلابطول 11 كيلومترخبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس مهردادآهكي اين پروژه رايكي ازمهمترين پروژه هاي ملي عنوان كردوافزود:بعلت كوهستاني بودن منطقه وسوق الجيشي بودن اين مسير وهمچنين ترددروزانه بيش ازهزارو200 كاميون سوخت رسان عراقي ،شرايط انجام فعاليت رادراين منطقه بگونه اي باحساسيت وظرافت خاصي دنبال شد.
مهندس آهكي درخصوص مشكلات وموانع موجودسرراه اين پروژه گفت:اجراي عمليات خاكبرداري وخاكريزي واحداث ابنيه و روسازي وآسفالت اين پروژه بامشكلات فراواني ازقبيل عبورلوله نفت،فيبرنوري،آثارباستاني،منابع طبيعي ومحدوديت هاي نيروهاي مسلح وازهمه مهمتر ترافيك سنگين وترانزيت كالا وسوخت به بازارچه مرزي پرويزخان وانجام همزمان برش ترانشه هاي سنگي گردنه پاتاق وعبورترافيك،بازحمت فراوان تمامي پرسنل كارگاهي پيمانكار وعوامل نظارت مشاوروكارفرماباعنايت خداوندبدون حادثه و وقفه به پايان رسيد.
مديرساخت وتوسعه راهها درباره حجم عمليات انجام شده نيز گفت:باتوجه به شرايط منطقه،7 كيلومتر ازمحورمذكورباعرض 85/5 متروبقيه آن باعرض 13 متر تعريض شده وحجم عمليات انجام شده بدين شرح مي باشد: 460000 مترمكعب خاكبرداري،85000 مترمكعب خاكريزي،34 دستگاه ابنيه فني،روسازي شامل دولايه ساب بيس 25000 مترمكعب،روسازي شامل يك لايه بيس 13000مترمكعب،آسفالت شامل دولايه بيندر 18000 تن وجهت انجام اين پروژه اعتباري بالغ بر100 ميلياردريال هزينه شده است واين پروژه آماده افتتاح وبهره برداري مي باشد.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=205