محدوديت ترافيكي تاریخ :
موضوع : اخبار


               
محدوديت ترافيكي دركمربندي شرقي كرمانشاه
               
مديرراهداري راه وشهرسازي استان كرمانشاه از ايجادمحدوديت ترافيكي دو ماهه دركمربندي شرقي شهركرمانشاه خبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس مسعودشريفي دراين باره افزود:باتوجه به نياز به عمليات زيرسازي راه آهن غرب درمحدوده كمربندي شرقي شهركرمانشاه وباتوجه به هماهنگي انجام شده بامركز مديريت راههاي كشور،محورمذكور ازاول شهريورماه بمدت دوماه ازساعت 11 الي 14 روزهاي يكشنبه،دوشنبه وسه شنبه هرهفته بمنظورعمليات زيرسازي راه آهن غرب مسدود مي باشد ودرزمان انسداد،محوركمربندي غربي(فعلي)بعنوان محورجايگزين معرفي مي گردد.
مهندس شريفي درادامه گفت:ازهموطنان گرامي تقاضامنديم جهت كسب اطلاعات بيشتر ازطريق وب سايت مركز مديريت راههاي كشور به آدرس www.iran141.ir و ياباشماره تلفن هاي مستقيم 3و 4233332 – 0831 مركزمديريت راههاي اين اداره كل وسامانه گويا به شماره 141 تماس حاصل نموده وازآخرين وضعيت راههاي استان وكشور مطلع گردند.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=204