پروژه هاي افتتاحي هفته دولت تاریخ :
موضوع : اخبار


 
اعلام پروژه هاي افتتاحي هفته دولت حوزه راه وشهرسازي استان كرمانشاه                     
مديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه ازاعلام آمادگي راه وشهرسازي براي افتتاح پروژه هاي عمراني به مناسبت هفته دولت خبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس حسن فدايي گفت:باتوجه به فرارسيدن هفته دولت وآماده بودن تعدادي ازپروژه هاي اين اداره كل درقالب تعريض بزرگراه،روكش آسفالت بزرگراه وراه اصلي،بهسازي وآسفالت راه روستايي ومسكن مهركه قابليت بهره برداري رادارند افتتاح مي گردد.
مديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه درخصوص پروژه هاي قابل افتتاح  ادامه داد:به همين منظور پروژه تعريض گردنه پاتاق بطول 12 كيلومتروبااعتباري هزينه شده بالغ بر100ميلياردريال،بهسازي وآسفالت راه روستايي درسطح استان بااعتبارهزينه شده بالغ بر250 ميلياردريال،روكش آسفالت بزرگراه وراه اصلي بطول 25 كيلومتروبااعتباري بالغ بر80 ميلياردريال،واگذاري تعداد19638 واحدمسكن مهردرقالب مقاوم سازي روستايي تعداد6600واحد،بافت فرسوده تعداد400 واحد،شهرهاي زير25 هزارنفرجمعيت 2900 واحد،شهرهاي بالاي 25 هزارنفرجمعيت تعداد9734 واحد مسكن مهر واگذار وبه بهره برداري مي رسد.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=203