جلسه زلزله تاریخ :
موضوع : اخبار


                      
برگزاري چهارمين جلسه كارگروه تخصصي مخاطرات زلزله درراه وشهرسازي استان كرمانشاه

مهندس سهيل خاموشي ازبرگزاري چهارمين جلسه مخاطرات زلزله درمحل سالن جلسات  راه وشهرسازي استان كرمانشاه خبرداد.به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،سرپرست اداره مديريت بحران وپدافندغيرعامل راه وشهرسازي استان كرمانشاه درخصوص برگزاري جلسه فوق گفت:اين جلسه باحضور نمايندگان دستگاههاي عضور پدافندغيرعامل استان وبه منظور بررسي وانتخاب مشاورذيصلاح مطالعات طرح كاهش خطرپذيري زلزله تشكيل وباهمفكري به بحث وبررسي موضوع پرداخته شد .
مهندس خاموشي درادامه افزود:باتوجه به حساسيت موضوع زلزله وباتوجه به نتيجه گيري درمباحث جلسه مذكور،مقررشدكه راه وشهرسازي به عنوان رئيس اين كارگروه نسبت به انجام فراخوان كشوري ازطريق روزنامه سراسري اقدام وهمچنين اعضاي ديگراين كارگروه نسبت به ارائه نظرات كارشناسي درخصوص شرح خدمات ابلاغي ازسوي وزارت راه وشهرسازي اقدام نمايند.

 

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=200