راه روستايي تاریخ :
موضوع : خبر وزارت خانه


                         
                                    
تقديروزيرراه وشهرسازي از فعاليت هاي راه روستايي استان كرمانشاه


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،وزيرراه وشهرسازي درمتن لوح تقديري خطاب به آقاي مهندس مسعودشريفي آورده است:بدينوسيله اززحمات وتلاش هاي بي وقفه جنابعالي كه درجهت توسعه وبهسازي راههاي روستايي آن استان موجب آسايش،رضايت وشادماني خاطر روستاييان عزيز رافراهم نموده ايدصميمانه تشكروقدرداني مي نمايم.
مهندس علي نيكزاد درادامه اين لوح آورده است كه:فعاليت صادقانه شماوهمه همكاران تلاشگرتان درخدمت رساني به مردم شريف روستاها،بي ترديد موجب رضايت خداوندمتعال و اجروالاي معنوي گرديده وموجبات پيشرفت وآباداني ايران اسلامي رابيش ازپيش فراهم خواهدساخت.
مهندس مسعودشريفي با اعلام اين خبر افزود: باتوجه به وظيفه ذاتي خوددرجهت خدمت رساني به روستاييان وهمچنين انجام بهسازي وآسفالت مقدار100كيلومتر ازراههاي روستايي استان ازابتداي سال جاري تاكنون،رضايت وزيرراه وشهرسازي رافراهم نمود.
لازم بذكراست كه مهندس مسعودشريفي ضمن سرپرستي راه روستايي،مديرراهداري راه وشهرسازي استان كرمانشاه نيز مي باشد.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=194