راهداري تاریخ :
موضوع : اخبار


               
راههاي استان كرمانشاه براي شرو ع مرحله دوم سفرهاي تابستاني ايمن سازي شد

مديرراهداري راه وشهرسازي استان كرمانشاه ازايمن سازي راههاي استان با شروع مرحله دوم سفر هاي تابستاني خبرداد.به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس مسعودشريفي ايمن سازي وارتقاي سطح ايمني راههاراازوظايف اصلي اين وزارت خانه اعلام كردو افزود: باتوجه به وظيفه ذاتي خودوهمچنين پايان ماه مبارك رمضان وشروع مرحله دوم سفرهاي تابستاني ونيزدرجهت ارتقاي ضريب ايمني راهها اقداماتي انجام داده ايم تاانشاالله سفرهاي تابستاني هموطنان عزيز بي خطر وباسلامت بيشتري سپري شود.
مديرراهداري راه وشهرسازي كرمانشاه درباره اقدامات انجام شده گفت:درجهت ارتقاي ايمني سطح راههاي استان اقداماتي ازقبيل خط كشي سرد500كيلومتر،تهيه ونصب علائم اخطاري قوس مسيرنماوخطرنما951عدد،نصب حفاظ ضروري نيوجرسي540متر،نصب حفاظ ضروري گاردريل 17220متر،ايمن سازي سرحفاظ 75 عدد،اجراي شيار 4كيلومتر،نگهداري شبكه راديويي راهها148 كيلومتر،اجراي خط نوشته 216مترمربع،اجراي سرعتگيرپلاستيكي 456مترطول،نصب حفاظ جانبي پل 30مترطول ونصب انواع تابلوبه تعداد59 عددانجام شده است.
مهندس مسعودشريفي ترميم روسازي در4 نقطه وتعريض محور بطول 2 كيلومتر وشانه سازي بطول 250كيلومتر وترانشه برداري حاشيه جاده به ميزان 56هزارمترمكعب رانشانه اي از تلاش همكاران مادرجهت ارتقاي سطح ايمني راههادانست وافزود:سلامت هموطنان وسفري ايمن وبي خطر براي آنها ارزوي قلبي ماست.
 
وي همچنين افزود:درطول ايام سفرهاي تابستاني،نيروهاي گشت راهداري نيز بطور24 ساعته درراهدارخانه ها ودرطول مسيرها مستقرودرحال گشت زني وآماده خدمت رساني مي باشند.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=193