راه سنقركليايي تاریخ :
موضوع : اخبار


     
    
ايمن سازي راههاي سنقركليايي باشروع مرحله دوم سفرهاي تابستاني
          
رييس اداره راه وشهرسازي شهرستان سنقركليايي ازانجام عمليات هاي راهداري درراههاي اين شهرستان باشروع مرحله دوم سفرهاي تابستاني خبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس جوادفرحناكي دراين باره گفت: باتوجه به وظايف راه وشهرسازي وباتوجه به پايان يافتن ماه مبارك رمضان وشروع مرحله دوم سفرهاي تابستاني وبمنظورارتقاءضريب ايمني اقدام به عمليات هاي راهداري ازقبيل تيغه زني،تسطيح وريگلاژ،شن ريزي موضعي پاكسازي ولكه گيري راههاي اين شهرستان نموده ايم .
رييس اداره راه وشهرسازي شهرستان سنقروكليايي درباره حجم اين عمليات هاگفت:جهت انجام اين مهم اقداماتي نظيرپاكسازي،تيغه زني،وتسطيح حريم راهها به ميزان3430000 مترمربع ولكه گيري محورهاي آسفالتي باآسفالت سردوگرم به ميزان7800 مترمربع وخاكبرداري ورفع نقطه پرحادثه سه راهي آگاه به كلسفيد به ميزان12000مترمكعب وريزش برداري درمحورهاي اصلي،فرعي،روستايي باحجم5500مترمكعب وشن ريزي موضعي راههي شوسه بطول110كيلومتر وتيغه زني،تسطيح ورگلاژراههاي شوسه بطول 110كيلومتر انجام گرفته است.
وي درپايان گفت:درطول ايام سفرهاي تابستاني،نيروهاي گشت راهداري نيز بطور24 ساعته درراهدارخانه ها ودرطول مسيرها مستقرودرحال گشت زني بوده وآماده ارائه خدمات به رانندگان وهموطنان محترم مي باشند.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=192