انتصاب تاریخ :
موضوع : اخبار


                
   
انتصاب جديددراداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه
               
آقاي مهندس نعمت مرادي بعنوان قائم مقام مديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه معرفي شد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه، مديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه طي ابلاغي،آقاي مهندس نعمت مرادي را به سمت قائم مقام مديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه منصوب شد.
مهندس حسن فدايي درمتن اين ابلاغ خطاب به آقاي مهندس نعمت مرادي آورده است:نظربه تعهدوتخصص وتجربيات گرانقدرجنابعالي وباتوجه به تعددوپراكندگي ساختمان هاي اداري اين دستگاه،به موجب اين ابلاغ باحفظ پست سازماني به عنوان قائم مقام اينجانب منصوب وكليه اختيارات اينجانب به جنابعالي تفويض مي شودتادرچارچوب قوانين ومقررات ورعايت جوانب شرعي نسبت به انجام اموراقدام نماييد.
لازم به ذكراست پيش ازاين آقاي مهندس نعمت مرادي به عنوان مديراملاك وحقوقي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه فعاليت مي كرد.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=191