راه صحنه تاریخ :
موضوع : اخبار


           
آزادسازي حريم راه ها درشهرستان صحنه     

رييس اداره راه وشهرسازي شهرستان صحنه ازآزادسازي حريم راه ها درحوزه استحفاظي خبرداد.به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه،مهندس محمدصيادپوردراين باره گفت:كساني كه بانصب واحداث مواردي مانند فنس كشي،پلاكاردهاي تبليغاتي،پرچين ودكه درحريم راه ها باعث بخطر افتادن امنيت ترددبراي استفاده كنندگان ازراه شوند حتما برخوردقانوني صورت مي گيرد.
مهندس صيادپوردرخصوص نحوه برخوردبامتخلفين تجاوزبه حريم راه ها گفت:به اين عزيزان طي چهار مرحله اخطار ودرخواست نسبت به رفع تجاوزبه حريم اعلام مي گردددرغيراينصورت هماهنگي لازم رابادستگاه قضايي شهرستان انجام داده واين اداره نسبت به محو اين آثار اقدام مي كند.
لازم به ذكراست امسال درشهرستان صحنه نسبت به آزادسازي تعداد 10 مورد تصرفات احاريم راه اقدام گرديده است.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=170