ملاقات عمومي تاریخ :
موضوع : اخبار


                               
                                        
ملاقات عمومي مردم باقائم مقام وزيرومديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه

قائم مقام وزيردركرمانشاه بصورت چهره به چهره بامردم ديدار وجهت رفع مشكلات مراجعه كنندگان دستورات لازم راصادركرد. به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه،مهندس حسن فدايي دراين ملاقات كه باحضورمديران مسكن وساختمان،راهداري واملاك وحقوقي كه بيش ازدوساعت به طول انجاميد مسائل ومشكلات مراجعين راكامل گوش داده وجهت رفع اين مشكلات دستورات عاجل راصادركرد.
مديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه تعدادمراجعين اين جلسه را18نفراعلام كردوگفت:بيشترين مشكلات مراجعين دربخش مسكن مهر وصدورسندمالكيت بوده كه باهمفكري مديران چاره انديشي شده ودرحدتوان جهت رفع مشكلات آنهادستورات لازم راصادرشد.
شايان ذكراست زمان برگزاري ملاقات عمومي قائم مقام وزيرومديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه روزهاي دوشنبه هرهفته ازساعت 9صبح الي 12 ظهر مي باشدومتقاضيان محترم مي توانند جهت هماهنگي لازم باشماره تلفن4233308 تماس حاصل نمايند.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=169